قیمت ایزوگام با نصب برای هر مترمربع بسته به نوع و کیفیت آن 16 الی 24 هزار تومان است.

دستمزد نصب ایزوگام بدون مصالح 4 هزار تومان است.

اجرت تعمیرات ایزوگام 150 هزار تومان است.

برای کسب اطلاعات بیشتر و تخمین هزینه ایزوگام با ما تماس بگیرید.

شرکت آسا، ارائه دهنده بهترین برندهای ایزوگام

پاسخ بدهید

تماس با آسا