قیمت هر مترمربع ایزوگام ۱۳ تا ۱۵ هزار تومان است. قیمت نصب هر مترمربع ایزوگام نیز برای متراژهای بیش از ۵۰ مترمربع ۳ هزار تومان می‌باشد لذا هزینه اجرای ایزوگام هر مترمربع ۱۶ الی ۱۸ هزار تومان برآورد می‌شود. برای سطحی به مساحت ۱۰۰ مترمربع، مقدار ۱۲۵ مترمربع ایزوگام مورد نیاز است.

 هزینه تعمیر ایزوگام بصورت توافقی و دستمزدی می‌باشد.

 برای کسب اطلاعات بیشتر و برآورد هزینه ایزوگام پشت بام آپارتمان، سرویس‌های بهداشتی و سایر سطوح با ما تماس بگیرید. 

پاسخ بدهید

تماس با آسا