هزینه آسفالت کاری

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
0

هزینه آسفالت کاری در تهران و کرج برای هر متر مربع با ضخامت یک سانتی متر و به صورت کوبیده شده ۹ هزار تومان است ، لذا با ضخامت ۵ سانتی متر نیز قیمت اجرا ۴۵ هزار تومان خواهد بود. این نرخ برای متراژهای ۵۰۰ مترمربع لحاظ خواهد شد. برای متراژهای کمتر قیمت به تناسب بالاتر است و برای متراژهای بیشتر نیز به نسبت قیمت پایین تر میآید.

هزینه قیرپاشی ۵ هزار تومان است. 

هزینه دقیق زیرسازی پس از بازدید رایگان از محل ارائه میگردد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 

پاسخ بدهید

تماس با آسا