هزینه آسفالت کاری

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
0

هزینه زیرسازی و آسفالت کاری با مصالح به صورت زیر است :

اجرای زیر اساس با مخلوط شن به ضخامت ۳۰ سانتیمتر کوبیده شده هر متر مربع ۱۰ هزار تومان.

اجرای اساس با بیس به ضخامت ۱۵ سانتیمتر  ۱۰ هزار تومان. 

اجرای امولسیون و یا قیرپاشی هر مترمربع ۵ هزار تومان. 

اجرای آسفالت به ضخامت یک سانتی متر ۸ هزار تومان.

برای متراژهای بیشتر از ۵۰۰ مترمربع تخفیف تعلق می‌گیرد. 

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید .

 

پاسخ بدهید

تماس با آسا