هزینه آسفالت کاری

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
0

 

شرکت آسا ارائه دهنده خدمات آسفالت کاری برای شرکتها و نهادهای دولتی.

هزینه آسفالت کاری در تیرماه سال 1399 به شکل زیر است .

هزینه هر متر مربع آسفالت کاری بیندر 025 با مصالح در تهران و کرج با ضخامت یک سانتیمتر به صورت دستی 8 هزار تومان و به صورت مکانیزه 8 هزار و پانصد تومان است.

هزینه هر مترمربع آسفالت کاری صورت دستی آسفالت توپکای 019 و 012 به ازای هر یک سانتی متر 9 هزار تومان و به صورت مکانیزه 9 هزار  و پانصد تومان است.

هزینه آسفالت کاری آسفالت نرمه نیز 14 هزار تومان برای هر یک مترمربع میباشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

 

 

پاسخ بدهید

تماس با آسا