مقدار ایزوگام لازم برای یک سطح به مساحت ۱۰۰ مترمربع حدود ۱۲۵ مترمربع میباشد. یعنی اگر مساحت سطح ۱۰۰ مترمربع باشد مقدار ۱۲۵ مترمربع ایزوگام مصرف خواهد شد. این افزایش به دلیل همپوشانی دولایه، بالا رفتن حدود ۲۵ سانتیمتر بر روی دیواره ها، لایه های اضافی برای آب رو ها، دور لوله ها و داکت ها، زیر کولر و بشقابهای ماهواره و نظایر آن است.

برای کسب اطلاعات بیشتر و تخمین هزینه ایزوگام با ما تماس بگیرید.

 

پاسخ بدهید

تماس با آسا