قیمت یک مترمربع آسفالت

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
0

قیمت یک مترمربع آسفالت با ضخامت یک سانتی متر ۹ هزار تومان و با ضخامت پنج سانتی متر ۴۵ هزار تومان است. 

هزینه زیرسازی بعد از بازدید از محل ارائه میگردد. هزینه قیرپاشی برای یک مترمربع ۵ هزار تومان است. 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 

پاسخ بدهید

تماس با آسا