قیمت ایزوگام هر مترمربع در پاییز ۱۳۹۸ بسته به کیفیت ایزوگام از ۱۴ الی ۲۰ هزار تومان است. قیمت اجرای ایزوگام نیز برای هر مترمربع ۴ الی ۶ هزار تومان است . لذا قیمت ایزوگام با نصب حدود ۱۸ تا ۲۶ هزار تومان برای هر مترمربع می‌باشد.

دستمزد تعمیرات ایزوگام ۳۰۰ هزار تومان است.

برای کسب اطلاعات بیشتر و محاسبه هزینه ایزوگام کاری خود با ما تماس بگیرید.

پاسخ بدهید

تماس با آسا