قیمت ایزوگام با نصب با توجه به کیفیت عایق ها متفاوت است و بستگی به نوع ایزوگام مصرفی دارد. در فروردین ماه سال ۹۸ قیمت اجرای ایزوگام با مصالح هر مترمربع ۱۶ الی ۱۹ هزار تومان است

قیمت نصب ایزوگام بدون مصالح و بصورت دستمزدی نیز برای هر مترمربع ۳ هزار تومان می‌باشد.

اجرت تعمیر ایزوگام نیز ۱۶۰ هزار تومان است

جهت کسب اطلاعات تکمیلی و برآورد هزینه ایزوگام آپارتمان خود با ما تماس بگیرید.

پاسخ بدهید

تماس با آسا