قیمت قیرگونی

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
0

قیمت قیرگونی در تهران و کرج

قیمت اجرای هر متر مربع قیرگونی برای متراژهای بیشتر از ۲۰۰ متر مربع به صورت یک لایه ۲۵ هزار تومان ، به صورت دولایه ۴۵ و به صورت سه لایه نیز ۶۵ هزار تومان است.

برای اطلاع از هزینه قیرگونی کردن سرویسهای بهداشتی یک واحد و متراژهای کمتر با ما تماس بگیرید. 

پاسخ بدهید

تماس با آسا