قیمت قیرگونی در تهران و کرج در مرداد 98 بدین شکل است.

هزینه تعمیرات قیرگونی و نیز قیرگونی داخل ساختمان یک واحد مسکونی هر مترمربع به صورت یک لایه 60 ، دولایه 80 و سه لایه 100 هزار تومان.

هزینه اجرای قیرگونی برای متراژهای بیشتر از 50 متر مربع نیز به صورت یک لایه 28 ، دولایه 48 و سه لایه 68 هزار تومان. 

با تشکر از حسن انتخاب شما

شرکت آسا 

پاسخ بدهید

تماس با آسا