قیمت قیرگونی در تهران و کرج برای مساحت های بالاتر از ۵۰ مترمربع به صورت یک لایه هر مترمربع ۲۸ هزار تومان، به صورت دولایه ۴۸ و به صورت سه لایه ۶۸ هزار تومان است.

برای متراژهای ۱۰ تا ۵۰ متر مربع به صورت یک لایه ۳۵ هزار تومان، دولایه ۵۵ و سه نیز ۷۵ هزار تومان خواهد بود. 

هزینه قیرگونی برای متراژهای زیر ۱۰ متر مربع هم که بیشتر برای تعمیرات سرویسهای بهداشتی است، برای هر متر مربع ۱۰۰ هزار تومان است. 

برای کسب اطلاعات بیشتر و برآورد هزینه قیرگونی کاری خود با ما تماس بگیرید. 

با سپاس از حسن انتخاب شما، شرکت آسا 

پاسخ بدهید

تماس با آسا