قیمت قیرگونی در تهران و کرج

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
0

قیمت قیرگونی در تهران و کرج برای متراژهای بیشتر از یکصد متر مربع به شکل زیر است. 

اجرای قیرگونی یک لایه هر مترمربع ۲۵ هزار تومان. 

اجرای قیرگونی دولایه هر مترمربع ۴۵ هزار تومان. 

اجرای قیرگونی به صورت سه لایه نیز هر مترمربع ۶۵ هزار تومان.

قیمت اجرای قیر خالی هر مترمربع ۸ هزار تومان است. 

قیرگونی برای سرویسهای بهداشتی یک واحد هم از یک تا چهار مترمربع ۵۰۰ هزار تومان و با افزایش هر یک مترمربع ، ۱۰۰ هزار تومان به قیمت آن اضافه می‌شود. 

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید ‌.

سپاس از همراهی تان. 

شرکت آسا 

پاسخ بدهید

تماس با آسا