قیمت روز آسفالت کاری

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
0

قیمت روز آسفالت کاری در زمستان ۹۸ در تهران و کرج 

هر متر مربع پخش آسفالت با ضخامت یک سانتی متر ۸ هزار تومان است. هزینه اجرای آسفالت با ضخامت پنج سانتی متر نیز هر مترمربع ۴۰ هزار تومان می‌باشد. 

هزینه قیرپاشی نیز برای هر یک مترمربع ۵ هزار تومان است. هزینه زیر سازی بدون نیاز به مصالح ۲ هزار تومان و با مصالح شن و بیس ۱۰ هزار تومان است. 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 

پاسخ بدهید

تماس با آسا