قیمت ایزوگام

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
0

قیمت ایزوگام با نصب و بدون نصب

قیمت انواع ایزوگام در تابستان ۹۹ ، هر مترمربع ۱۷ تا ۲۴ هزار تومان است.

هزینه نصب ایزوگام ۶ هزار تومان بوده لذا قیمت ایزوگام با نصب هر مترمربع ۲۳ تا ۳۰ هزار تومان خواهد بود.

هزینه زیرسازی و کندن ایزوگام های باد کرده هر مترمربع ۱۰ هزار تومان است.

برای کسب اطلاعات بیشتر  و برآورد هزینه ایزوگام آپارتمان خود با ما تماس بگیرید.

پاسخ بدهید

تماس با آسا