قیمت ایزوگام

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
0

قیمت با نصب ایزوگام در تهران و کرج در زمستان سال ۱۳۹۸ به شرح زیر است. 

قیمت ایزوگام پشم شیشه دلیجان ۲۶ هزار تومان.

قیمت ایزوگام پشم شیشه ایران ۲۴ هزار تومان.

قیمت ایزوگام بام گستر ثبت ۱۱۷ دلیجان ۲۳ هزار تومان .

قیمت ایزوگام حفاظ آذربام ۲۲ هزار تومان. 

قیمت ایزوگام حصار دلیجان ۲۲ هزار تومان. 

قیمت ایزوگام سراپوش دلیجان ۲۲ هزار تومان. 

قیمت ایزوگام جنت دلیجان ۱۹ هزار تومان. 

قیمت ایزوگام ستاره طلایی دلیجان ۱۹ هزار تومان. 

قیمت ایزوگام سپهر گستر دلیجان ۱۹ هزار تومان. 

قیمت اجرای قیر قبل از نصب ایزوگام ۷ هزار تومان. 

قیمت زیر سازی و کندن ایزوگام های فرسوده و باد کرده ۵ هزار تومان. 

هزینه نظافت ، حمل مصالح ، جابجایی کولرها و دیش ها ، حمل نخاله به بیرون رایگان است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 

 

پاسخ بدهید

تماس با آسا