قیمت ایزوگام

قیمت ایزوگام با نصب و بدون نصب

قیمت انواع ایزوگام در بهار ۹۹، هر مترمربع ۱۴ تا ۲۴ هزار تومان است.

هزینه نصب ایزوگام ۶ هزار تومان بوده لذا قیمت ایزوگام با نصب هر مترمربع ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان خواهد بود.

دستمزد تعمیر ایزوگام ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان است.

هزینه زیرسازی و کندن ایزوگام های باد کرده هر مترمربع ۵ هزار تومان است.

برای کسب اطلاعات بیشتر  و برآورد هزینه ایزوگام آپارتمان خود با ما تماس بگیرید.

تماس با آسا