قیمت ایزوگام پشم شیشه ایران LA4 در تهران و کرج در مرداد ماه سال 1399 به صورت زیر است.

هر متر مربع ایزوگام پشم شیشه ایران نوع فویلدار 25 هزار تومان و قیمت هر بسته آن 250 هزار تومان می باشد.

هر متر مربع ایزوگام پشم شیشه ایران نوع بدون فویل 24 هزار تومان و قیمت هر رول آن 240 هزار تومان است.

هزینه نصب هر مترمربع ایزوگام برای متراژ های بیشتر از یکصد مترمربع 7 هزار تومان است.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

 

شرکت آسا ارائه دهنده برتر ایزوگام در کشور.

پاسخ بدهید

تماس با ما