قیمت ایزوگام پشم شیشه ایران در تیرماه ۱۳۹۹ به قرار زیر است.

هر مترمربع ایزوگام پشم شیشه ایران نوع فویلدار ۲۴ هزار تومان. 

هر مترمربع ایزوگام پشم شیشه ایران نوع ساده یا همان بدون فویل ۲۳ هزار تومان 

قیمت نصب ایزوگام نیز در تهران و کرج برای متراژهای بیشتر از یکصد مترمربع ۶ هزار تومان می‌باشد.

سپاس از همراهی تان 

شرکت آسا ، ارائه دهنده و مجری برندهای برتر ایزوگام 

پاسخ بدهید

تماس با آسا