ایزوگام پشم شیشه ایران LA4 یکی از بهترین محصولات ایزوگام در کشور است. قیمت هر متر مربع ایزوگام پشم شیشه ایران نوع فویلدار ۲۰ هزار تومان و قیمت با نصب آن هر مترمربع ۲۵ هزار تومان است. قیمت نوع بدون فویل ایزوگام پشم شیشه ایران نیز  هر مترمربع ۱۸ هزار تومان می‌باشد.

برای متراژهای بیشتر از یکصد متر مربع تخفیف تعلق میگیرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

پاسخ بدهید

تماس با آسا