قیمت ایزوگام پشم شیشه ایران در خرداد ۹۹ در تهران و کرج به صورت زیر است :

هر مترمربع ایزوگام پشم شیشه ایران نوع فویل دار ، ۲۴ هزار تومان و نوع بدون فویل ۲۳ هزار تومان است .

قیمت با نصب ایزوگام پشم شیشه ایران برای متراژهای بیشتر از یکصد مترمربع  ۳۰ هزار تومان است.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

شرکت آسا ارائه دهنده برترین برندهای ایزوگام در کشور

پاسخ بدهید

تماس با آسا