قیمت ایزوگام سپهر گستر دلیجان هر متر مربع ۱۴ هزار تومان و قیمت با نصب آن هر متر مربع ۲۰ هزار تومان است. 

قیمت ایزوگام بدون فویل سپهر گستر دلیجان ۱۳ هزار تومان و قیمت با نصب آن نیز هر مترمربع ۱۹ هزار تومان است. 

برای متراژهای بیشتر از یکصد متر مربع تخفیف قابل توجهی تعلق می‌گیرد. 

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 

سپاس از همراهی تان 

شرکت آسا ارائه دهنده خدمات ایزوگام در تهران و کرج 

پاسخ بدهید

تماس با آسا