قیمت ایزوگام سپهر گستر دلیجان در زمستان سال ۱۳۹۸ در تهران و کرج هر متر مربع ۱۴ هزار تومان است. 

قیمت با نصب ایزوگام سپهر گستر دلیجان نیز ۱۹ هزار تومان می‌باشد.

قیمت ایزوگام بدون فویل سپهر گستر دلیجان هم ۱۳ هزار تومان است. 

برای متراژهای بیشتر از یکصد متر مربع تخفیف تعلق میگیرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 

 

پاسخ بدهید

تماس با آسا