قیمت ایزوگام ستاره طلایی دلیجان در زمستان سال ۱۳۹۸

قیمت هر متر مربع ایزوگام ستاره طلایی در تهران و کرج ۱۴ هزار تومان و قیمت هر رول آن ۱۴۰ هزار تومان است. قیمت ایزوگام بدون فویل ستاره طلایی دلیجان نیز هر متر مربع ۱۳ هزار تومان و قیمت هر رول آن ۱۳۰ هزار تومان می‌باشد.

برای متراژهای بیشتر از یکصد متر مربع تخفیف تعلق میگیرد.

قیمت ایزوگام ستاره طلایی دلیجان همراه با نصب نیز هر مترمربع ۱۹ هزار تومان است. 

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید .

پاسخ بدهید

تماس با آسا