قیمت ایزوگام در کرج با نصب در تیر ماه سال 1398

قیمت ایزوگام پشم شیشه هر مترمربع ۲۴ هزار تومان.

قیمت ایزوگام بام گستر و سراپوش دلیجان هر مترمربع ۲۲ هزار تومان.

قیمت ایزوگام ستاره طلایی، جنت هر مترمربع ۲۱ هزار تومان.

قیمت ایزوگام حفاظ و شرق دلیجان ۲۰ هزار تومان. 

قیمت سایر برندهای ایزوگام هر مترمربع زیر ۲۰ هزار تومان است.

دستمزد تعمیرات ایزوگام نیز ۱۶۰ هزار تومان می‌باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

با تشکر از حسن انتخاب شما، شرکت آسا 

 

پاسخ بدهید

تماس با آسا