قیمت ایزوگام در غرب تهران

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
0

قیمت هر متر مربع ایزوگام با نصب در غرب تهران در تابستان سال ۱۳۹۹ برای متراژهای بیشتر از یکصد رای هر مترمربع ۳۰ تا ۳۳ هزار تومان بسته به کیفیت ایزوگام متفاوت است .

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 

پاسخ بدهید

تماس با آسا