قیمت ایزوگام در شهریار و حومه آن با نصب برای هر مترمربع به صورت زیر است. 

قیمت ایزوگام حفاظ، جنت دلیجان، بام گستر دلیجان، ستاره طلایی، سراپوش 22 هزار تومان.

قیمت ایزوگام سپهر گستر، پشم شیشه دلیجان، شرق دلیجان 18 هزار تومان. 

قیمت سایر محصولات متفرقه زیر 18 هزار تومان است. 

قیمت اجرای قیر قبل از نصب ایزوگام 8 هزار تومان. 

برای کسب اطلاعات بیشتر و تخمین هزینه ایزوگام کاری خود با ما تماس بگیرید. 

با تشکر از حسن انتخاب شما 

شرکت آسا 

پاسخ بدهید

تماس با آسا