قیمت ایزوگام در تهران

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
0

ققیمت ایزوگام در تهران و کرج در مهر ۹۸

قیمت ایزوگام حفاظ بام، پشم شیشه ایران و بام گستر ۱۱۷  هر متر ۲۱ هزار تومان و قیمت با نصب آنها هر متر مربع ۲۷ هزار تومان است. 

قیمت ایزوگام حفاظ صادراتی، جنت دلیجان و ستاره طلایی هر متر مربع ۱۸ هزار تومان و قیمت با نصب آنها هر متر مربع ۲۴ هزار تومان است. 

قیمت ایزوگام شرق دلیجان هر متر مربع ۱۶ هزار تومان و قیمت با نصب آن هر متر مربع ۲۲ هزار تومان است. 

قیمت سایر برندهای ایزوگام هر متر مربع ۱۴ هزار تومان و قیمت با نصب آنها هر متر مربع ۲۰ هزار تومان است. 

قیمت اجرای قیر برای هر متر مربع ۸ هزار تومان است. 

قیمت کندن ایزوگام های کهنه و فرسوده زیر کار هر متر مربع ۵ هزار تومان است. 

هزینه حمل و نقل ،جابجایی کولرها ، نظافت سطح و حمل نخاله و ضایعات حاصله از کار به بیرون از محل رایگان است.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 

سپاس از همراهی تان 

پاسخ بدهید

تماس با آسا