آخرین قیمت ایزوگام جنت دلیجان در تهران و کرج

هر مترمربع نوع فویلدار ایزوگام جنت دلیجان ۱۲ هزار و پانصد تومان

هر مترمربع ایزوگام جنت دلیجان بدون فویل نیز ۱۲ هزار  تومان.

برای متراژهای بیشتر از یکصد متر مربع تخفیف تعلق میگیرد. 

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

 

پاسخ بدهید

تماس با آسا