قیمت ایزوگام جنت دلیجان در تهران و کرج هر متر مربع ۱۴ هزار تومان است. قیمت ایزوگام جنت دلیجان بدون فویل نیز هر مترمربع ۱۳ هزار تومان می‌باشد. 

قیمت نصب هر متر مربع ایزوگام هم ۶ هزار تومان است. لذا قیمت نصب ایزوگام فویلدار جنت دلیجان ۲۰ هزار تومان و قیمت با نصب ایزوگام بدون فویل جنت دلیجان نیز ۱۹ هزار تومان می‌باشد. 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 

با تشکر از حسن انتخاب شما 

شرکت آسا ارائه دهنده برندهای برتر ایزوگام در تهران و کرج 

پاسخ بدهید

تماس با آسا