قیمت ایزوگام با نصب برای پشت بام، سرویس های بهداشتی و سایر سطوح با متراژ بیش از ۵۰ مترمربع، بسته به نوع ایزوگلم مصرفی، هر مترمربع ۱۵ تا ۱۸ هزار تومان بوده و برای متراژهای کمتر از ۵۰ مترمربع ۱۷ الی ۲۰ هزار تومان است.

اجرت نصب ایزوگام به صورت بی مصالح هر مترمربع ۳ هزار تومان است.

دستمزد تعمیر ایزوگام هم ۱۶۰ هزار تومان است.

برای کسب اطلاعات بیشتر و تخمین هزینه ایزوگام کاری با ما تماس بگیرید.

 

پاسخ بدهید

تماس با آسا