قیمت ایزوگام با نصب آن برای متراژهای بیشتر از ۵۰ مترمربع، هر مترمربع ۱۵ هزار تومان الی ۱۸ هزار تومان است که بستگی به کیفیت ایزوگام مورد استفاده دارد. دستمزد اجرای ایزوگام هم ۳ هزار تومان است.

دستمزد تعمیرات و اجرای ایزوگام برای متراژهای کمتر به صورت توافقی است.

قیمت ها برای فروردین ماه سال ۹۸ معتبر می‌باشند.

برای کسب اطلاعات بیشتر و برآورد هزینه ایزوگام با ما تماس بگیرید.

پاسخ بدهید

تماس با آسا