قیمت ایزوگام با اجرا بستگی به کیفیت آن دارد. هر چه کیفیت ایزوگام بهتر باشد قیمتش بالاتر است. کیفیت ایزوگام را قدرت چسبندگی و استحکام آن مشخص می‌کند. قیمت ایزوگام با نصب در فروردین ۹۸ از ۱۵ هزار تومان الی ۱۸ هزار تومان برای هر مترمربع متغیر است. هزینه نصب هر مترمربع ایزوگام هم بدون مصالح و به صورت دستمزدی ۳ هزار تومان است.

 برای کسب اطلاعات بیشتر و برآورد هزینه ایزوگام پشت بام آپارتمان و سرویس های بهداشتی با ما تماس بگیرید.

پاسخ بدهید

تماس با آسا