قیمت ایزوگام با نصب

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
0

قیمت ایزوگام با نصب در تهران و کرج در بهار ۱۳۹۹ برای متراژهای بیش از یکصد متر مربع به صورت زیر است.

هر مترمربع ایزوگام پشم شیشه دلیجان ۲۸ هزار تومان.

هر مترمربع ایزوگام سراپوش دلیجان و بام گستر ثبت ۱۱۷ دلیجان ۲۵ هزار تومان.

هر مترمربع ایزوگام سپهر گستر دلیجان، جنت دلیجان و ستاره طلایی دلیجان ۲۱ هزار تومان .

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

پاسخ بدهید

تماس با آسا