قیمت ایزوگام با نصب

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
0

قیمت ایزوگام با نصب در تهران و کرج به صورت زیر است.

قیمت ایزوگام حفاظ آذربام نوع صادراتی ویژه با نصب هر متر مربع ۲۵ هزار تومان و نوع صادراتی ۲۲ هزار تومان. 

قیمت ایزوگام ستاره طلایی با نصب هر متر مربع ۲۲ هزار تومان‌.

قیمت ایزوگام جنت دلیجان با نصب هر متر مربع ۲۲ هزار تومان.

قیمت سایر برندهای ایزوگام هر متر مربع ۲۰ هزار تومان.

دستمزد تشخیص نشتی و عیب یابی ، تعمیر ایزوگام و رفع نم و رطوبت سقف و دیوار نیز ۳۰۰ هزار تومان است. 

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 

پاسخ بدهید

تماس با آسا