قیمت ایزوگام با نصب بستگی به عوامل مختلف دارد. عواملی چون نوع ایزوگام مصرفی، نوع سطح مورد اجرا و نیز مساحت کار. در مورد نوع ایزوگام باید عنوان کنیم که قیمت ایزوگام پلیمری بیشتر از ایزوگام دمیده و نامرغوب است چون کیفیت و طول عمر ایزوگام پلیمری به مراتب بیشتر از نوع دمیده ( اکسیده ) است. مورد بعدی نوع سطح اجرا است که برای سطوح باز مثل پشت بام که نسبت به سطوح بسته و دستگیر مثل سرویسهای بهداشتی نصب آسانتر و سریعتر انجام می‌گیرد قیمت اجرا پایین تر است. در مورد متراژ کار هم باید گفت که هر چه مساحت بیشتر باشد قیمت به تناسب پایین بوده و در صورتی که متراژ کم باشد قیمت نصب بالاتر می‌رود.

برای کسب اطلاعات بیشتر و محاسبه هزینه ایزوگام کاری با ما تماس بگیرید.

پاسخ بدهید

تماس با آسا