قیمت ایزوگام با نصب بستگی به متراژ کار، محل اجرا و نوع ایزوگام مصرفی دارد.

متراژ کار هر چقدر بیشتر باشد قیمت نصب هر مترمربع ایزوگام کاهش می‌یابد.

محل اجرا هم در قیمت نصب ایزوگام اهمیت دارد. مثلا قیمت اجرای ایزوگام برای پشت بام کمتر از سرویس های بهداشتی، پی ، دیوار و یا شیروانی است.

نوع ایزوگام مصرفی از لحاظ کیفیت نیز طبیعتا در قیمت اجرای آن تاثیر دارد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و تخمین هزینه ایزوگام با ما تماس بگیرید.

 

پاسخ بدهید

تماس با آسا