به دلیل عدم ثبات قیمتها در ماههای اخیر، قیمت ایزوگام هم از این قاعده مستثنی نبوده و دائما در حال تغییر است. قیمت انواع ایزوگام در فروردین ۹۸ از ۱۵ هزار الی ۱۷ هزار تومان است. قیمت ایزوگام با نصب نیز هر متر مربع ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان است.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

پاسخ بدهید

تماس با آسا