قیمت ایزوگام با نصب در اواخر فروردین ۹۸ هر مترمربع، ۱۶ تا ۱۹ هزار تومان است. هزینه اجرای ایزوگام بدون مصالح و بصورت دستمزدی هر مترمربع، ۳ هزار تومان است. دستمزد تعمیرات ایزوگام ۱۶۰ هزار تومان می‌باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و برآورد هزینه نصب ایزوگام با ما تماس بگیرید.

پاسخ بدهید

تماس با آسا