قیمت ایزوگام با نصب و بدون نصب

قیمت انواع ایزوگام مرغوب در تابستان ۹۹، هر مترمربع بدون نصب ۲۳ تا ۲۶ هزار تومان است.

هزینه نصب ایزوگام ۷ هزار تومان بوده لذا قیمت ایزوگام با نصب هر مترمربع ۳۰ تا ۳۳ هزار تومان خواهد بود.

هزینه زیرسازی و کندن ایزوگام های باد کرده هر مترمربع ۱۰ هزار تومان است.

برای کسب اطلاعات بیشتر  و برآورد هزینه ایزوگام آپارتمان خود با ما تماس بگیرید.

پاسخ بدهید

تماس با آسا