قیمت اجرای هر مترمربع ایزوگام در فروردین ۹۸ با مصالح ۱۶ تا ۱۹ هزار تومان است. اجرت نصب ایزوگام بدون مصالح هم هر مترمربع ۳ هزار تومان می‌باشد.

دستمزد تعمیرات ایزوگام ۱۶۰ هزار تومان است.

برای کسب اطلاعات بیشتر و برآورد قیمت ایزوگام آپارتمان خود با ما تماس بگیرید.

پاسخ بدهید

تماس با آسا