قیمت ایزوگام با نصب در سال ۹۸ ، هر مترمربع ۱۶ تا ۱۸ هزار تومان است.

دستمزد تعمیرات ایزوگام هم ۱۶۰ هزار تومان می‌باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و برآورد هزینه ایزوگام با ما تماس بگیرید.

پاسخ بدهید

تماس با آسا