قیمت ایزوگام با اجرا

قیمت ایزوگام با اجرا به کیفیت عایق و نیز متراژ کار بستگی دارد. هزینه اجرای ایزوگام برای پشت بام آپارتمان با مساحت بیش از ۵۰ مترمربع با مصالح در فروردین ۹۸ به ازای هر مترمربع ۱۵ تا ۱۸ هزار تومان برآورد می‌شود. این اختلاف قیمت به دلیل تفاوت در کیفیت محصولات ایزوگام است. برای متراژهای بیش از ۲۰۰ مترمربع قیمت نصب متناسبا کاهش می‌یابد. هزینه نصب ایزوگام برای متراژهای کمتر و نیز تعمیرات عایق ها، تشخیص نم دیوار و سقف و ترمیم آن  به صورت توافقی و دستمزدی می‌باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و تخمین هزینه ایزوگام با ما تماس بگیرید .

پاسخ بدهید

تماس با آسا