قیمت ایزوگام بام گستر دلیجان ثبت 117 در خرداد ماه سال 1398

قیمت خام هر متر مربع ایزوگام بام گستر دلیجان کد 117 در تهران و کرج، ۱۸ هزار تومان است. 

قیمت نصب ایزوگام بام گستر دلیجان هم برای هر متر مربع ۲۲ هزار تومان می‌باشد. 

برای متراژهای بیش از یکصد متر مربع تخفیف تعلق می‌گیرد. 

برای کسب اطلاعات بیشتر و برآورد هزینه ایزوگام با ما تماس بگیرید. 

شرکت آسا 

ارائه دهنده برندهای برتر ایزوگام در تهران و کرج. 

پاسخ بدهید

تماس با آسا