قیمت ایزوگام پشم شیشه دلیجان در تهران و کرج در بهار سال ۹۹ هر متر مربع ۲۱ و قیمت با نصب آن هر متر مربع ۲۷ هزار تومان است.

قیمت بدون فویل این محصول هر مترمربع  یک هزار تومان پائینتر است.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 

پاسخ بدهید

تماس با آسا