قیمت ایزوگام آذربام

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
0

قیمت ایزوگام آذربام تبریز به شرح زیر است .

ایزوگام جردن ۱۴ هزار تومان، ایزوگام آذر عایق کار ۱۴ هزار و پانصد تومان، ایزوگام حفاظ ویژه ۱۵ هزار تومان، ایزوگام حفاظ صادراتی ۱۵ هزار و پانصد تومان، ایزوگام حفاظ صادراتی ویژه ۱۶ هزار تومان، ایزوگام ترموباند آذربام هم هر متر مربع ۲۰ هزار تومان.

قیمت نصب ایزوگام هر متر مربع ۵ هزار تومان است.

برای متراژهای بیشتر از یکصد متر مربع تخفیف تعلق میگیرد. 

سپاس از همراهی تان. 

 

پاسخ بدهید

تماس با آسا