قیمت ایزوگام آذربام

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
0

قیمت ایزوگام آذربام تبریز در زمستان ۱۳۹۸

قیمت ایزوگام جردن نوع فویل دار هر مترمربع ۱۲ هزار تومان  است.

قیمت ایزوگام آذر عایق کار نوع فویل دار هر متر مربع ۱۳ هزار تومان است.

قیمت ایزوگام حفاظ ویژه نوع فویل دار هر متر مربع ۱۳ هزار و پانصد تومان میباشد.

قیمت ایزوگام حفاظ صادراتی نوع فویل دار هر متر مربع ۱۴ هزار تومان است.

قیمت ایزوگام حفاظ صادراتی ویژه نوع فویل دار با وزن ۴۷ کیلوگرم و ضخامت ۴ میلیمتر کامل ، هر متر مربع ۱۶ هزار تومان است.

قیمت ایزوگام بدون فویل محصولات فوق هر متر مربع پانصد تومان ارزانتر است.

قیمت نصب ایزوگام ۵ هزار تومان است.

به متراژهای بیشتر تخفیف تعلق میگیرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 

پاسخ بدهید

تماس با آسا