قیمت ایزوگام آذربام

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
0

قیمت انواع ایزوگام آذربام در تهران و کرج

قیمت ایزوگام جردن نوع فویل دار هر مترمربع ۱۲ هزار تومان. 

قیمت ایزوگام آذر عایق کار نوع فویل دار هر متر مربع ۱۳ هزار تومان. 

قیمت ایزوگام حفاظ ویژه نوع فویل دار هر متر مربع ۱۳ هزار و پانصد تومان. 

قیمت ایزوگام حفاظ صادراتی نوع فویل دار هر متر مربع ۱۴ هزار تومان. 

قیمت ایزوگام حفاظ صادراتی ویژه نوع فویل دار با وزن ۴۷ کیلوگرم و ضخامت ۴ میلیمتر کامل ، هر متر مربع ۱۶ هزار تومان. 

قیمت ایزوگام بدون فویل محصولات فوق هر متر مربع پانصد تومان ارزانتر است.

قیمت نصب ایزوگام ۶ هزار تومان است.

به متراژهای بیشتر تخفیف تعلق میگیرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 

پاسخ بدهید

تماس با آسا