قیمت ایزوگام آذربام در سال ۹۹

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
0

قیمت ایزوگام آذربام در سال ۹۹ به صورت زیر است :

ایزوگام جردن ۱۴ هزار تومان.

ایزوگام آذر عایق کار ۱۴ و پانصد تومان. 

ایزوگام حفاظ ویژه ۱۵ هزار تومان .

ایزوگام حفاظ صادراتی ۱۶ هزار تومان .

ایزوگام حفاظ صادراتی ویژه ۱۷ هزار تومان ( وزن ۴۷ کیلوگرم )

ایزوگام ترموباند آذربام ۳۰ هزار تومان. 

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 

شرکت آسا ارائه دهنده برندهای برتر ایزوگام در تهران و کرج 

پاسخ بدهید

تماس با آسا