قیمت آسفالت

 هزینه آسفالت کاری اقساطی

 شرکت سهامی خاص آسا ارائه دهنده خدمات محوطه سازی و آسفالت کاری با قیمت مناسب با شرایط اقساطی در محدوده تهران، کرج و سایر استانهای همجوار میباشد.

 خدمات جاده سازی، راهسازی، محوطه سازی، جدول کاری، آسفالت کاری جاده، خیابان، کوچه، پیاده رو، پشت بام، پارکینگ، نوار حفاری، ترانشه، محوطه کارخانه، باغ، کوچه باغ، مدرسه و سایر سطوح، توسط شرکت آسا با شرایط اقساطی با چک معتبر انجام میپذیرد.

 کلیه خدمات برای اشخاص حقوقی مانند ارگان های دولتی و شرکت ها در صورت درخواست فاکتور رسمی با احتساب ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده ارائه میشود. فاکتور رسمی فقط برای اشخاص حقوقی صادر شده و در سامانه مودیان ثبت میگردد. برای اشخاص حقیقی (عادی) و یا سازمان هایی که درخواست فاکتور رسمی ندارند، فاکتور معمولی بدون ارزش افزوده صادر میشود.

هزینه آسفالت کاری

مراحل اجرای آسفالت

 آسفالت کاری شامل دو مرحله قیرپاشی و پخش آسفالت است.

 قبل از اجرای آسفالت، روی سطح مورد نظر بایستی قیرپاشی انجام شود‌. قیر مورد استفاده برای آسفالت کاری قیر امولسیون یا ام سی است که باید به مقدار مناسب بر روی سطح پاشیده شود. قیر پاشی بر روی خاک مخلوط یا شن، پریمکت نام دارد که مقدار آن 1/2 کیلوگرم برای هر مترمربع است. قیر پاشی بر روی سطح آسفالتی و بتنی تک کت نامیده میشود که مقدار آن 0/5 کیلوگرم میباشد‌. عملیات قیر پاشی به دو روش مکانیزه و دستی اجرا میشود‌.

هزینه قیرپاشی با مصالح

 هزینه تهیه، حمل و اجرای قیرپاشی پریمکت هر مترمربع 20 هزار تومان و تک کت هر مترمربع 10 هزار تومان است

پخش آسفالت

 پخش آسفالت پس از قیرپاشی صورت میگیرد که بصورت مکانیزه و یا دستی بر روی سطح پخش شده و توسط غلطک کوبیده میشود.

 پخش آسفالت بسته به زیرسازی آن و همچنین نوع کاربری سطح، در ضخامت های مختلف و در چند لایه اجرا میگردد.

 حداقل ضخامت آسفالت پخش شده بر روی سطوح خاکی و یا شنی بایستی ۵ سانتیمتر باشد. اگر میخواهید آسفالت با ضخامت بیشتری ریخته شود، لایه اول ۵ سانتیمتر و لایه های بعدی ۳ تا ۵ سانتیمتر و بیشتر اجرا میگردند.

 برای محوطه سازی اگر زیرسازی مناسب باشد، آسفالت با ضخامت ۸ سانتیمتر در دو لایه ۵ و ۳ سانتیمتری توصیه میشود. برای لایه زیرین یا آستر از آسفالت دانه درشت بیندر ۰۲۵ که استحکام بیشتری دارد استفاده میشود. برای لایه رویه یا روکش نیز از آسفالت توپکا ۰۱۹ یا ۰۱۲ که دانه بندی ریزتری دارند استفاده میگردد.

 بر روی سطوح آسفالتی و بتونی میتوان آسفالت را با ضخامت ۳ سانتیمتر اجرا کرد.

هزینه آسفالت کاری با مصالح

 هزینه روز آسفالت کاری با مصالح، شامل تهیه، حمل و اجرای قیرپاشی هر مترمربع 20 هزار تومان و آسفالت با ضخامت هر یک سانتیمتر 40 هزار تومان است.

 توجه داشته باشید که قیمت ها برای استانهای تهران، کرج و قزوین و برای متراژهای بیشتر از پانصد مترمربع لحاظ شده است‌.

ضخامت آسفالت قیمت پخش هر مترمربع آسفالت هزینه هر مترمربع قیرپاشی جمع کل هر مترمربع قیرپاشی و پخش آسفالت
3cm 120,000 20,000  140,000
4cm 160,000  180,000
5cm 200,000  220,000
6cm 240,000  260,000
7cm 280,000  300,000
8cm 320,000  340,000
10cm 400,000  420,000
12cm 480,000 500,000

مراحل آسفالت کاری

 محوطه سازی و راه سازی شامل مراحل زیرسازی و روسازی است. مرحله زیرسازی آیتم هایی نظیر خاکبرداری و خاکریزی را شامل میشود. روسازی هم شامل اجرای لایه زیراساس، اساس، قیرپاشی و آسفالت کاری است.

زیر سازی

 عملیات زیر سازی برای جلوگیری از نشست و یا ترک خوردگی آسفالت اجرا میشود. عملیات حفاری، خاکبرداری، حمل نخاله به بیرون، خاکریزی، تسطیح، آب پاشی و کوبیدن از مراحل زیر سازی به شمار میرود.

هزینه خاکبرداری

 اجرای آسفالت بر روی خاک رس و نرم صحیح نیست زیرا این خاک با جذب آب خمیری میشود و باعث نشست و ترک خوردگی آسفالت میگردد. در صورت وجود خاک نباتی بایستی خاکبرداری صورت گیرد و راکفیل و سابگرید و یا خاک مخلوط جایگزین آن گردد. عمق خاکبرداری از ده سانتیمتر تا چندین متر و بسته به کد ارتفاعی و نوع کاربری سطح مورد نظر، متغیر است.

 هزینه خاکبرداری و حمل آن به بیرون از کارگاه هر متر مکعب، ۴۰۰ هزار تومان میباشد. هزینه اجرای هر مترمربع راکفیل و سایگرید ۱۵۰ هزار تومان است. ضخامت هر لایه زیرسازی به طور میانگین پانزده سانتیمتر میباشد.

تسطیح و کوبیدن بستر موجود

 هزینه رگلاژ، تسطیح و کوبیدن سطح در صورت عدم نیاز به خاکبرداری و خاکریزی یا شن ریزی، هر متر مربع ۳۰ هزار تومان میباشد.

 در صورت عدم نیاز به خاکبرداری، اجرای لایه زیر اساس (ساب بیس)، اساس (بیس) است. لایه زیر اساس یا ساب بیس (اجرای خاک مخلوط) در یک تا دو لایه با ضخامت حداکثر پانزده سانتیمتری اجرا می‌شود. بعد از اجرای لایه های زیر اساس نوبت به اجرای لایه اساس یا همان بیس (شن ریزی) میرسد. لایه اساس نیز در یک مرحله و با ضخامت حداکثر پانزده سانتیمتر اجرا میشود. هزینه تهیه، حمل، پخش، آب پاشی و کوبیدن هر متر مربع زیر اساس ۱۵۰ و اساس ۲۰۰ هزار تومان است.

نوع عملیات واحد قیمت
خاکبرداری و حمل نخاله مترمکعب 400,000
تسطیح، رگلاژ، شیب بندی و غلطک زدن مترمربع 30,000
اجرای ساب بیس ( لایه زیر اساس) مترمربع 150,000
اجرای بیس ( لایه اساس) مترمربع 200,000

بهترین روش زیرسازی

 بهترین روش برای زیرسازی آسفالت مخصوصا محوطه هایی که ماشین های سنگین و یا لیفتراک تردد میکنند، اجرای بتن و یا بتن مسلح (مش بتن) است. قیمت اجرای بتن و مش بتن نیز به ترتیب زیر است.

نوع عملیات واحد قیمت
اجرای بتن با ضخامت ۸ سانتیمتر مترمربع 150,000
اجرای بتن مسلح با ضخامت ۱۵ سانتیمتر مترمربع 500,000

قیمت به روز آسفالت به صورت تن و مترمکعب

ردیف نوع آسفالت قیمت هر تن قیمت هر مترمکعب
1 پشت بامی ۰۴ 1,700,000 3,740,000
2 توپکا ۰۶ 1,700,000 3,740,000
3 توپکا ۰۱۲ 1,500,000 3,300,000
4 توپکا ۰۱۹ 1,400,000 3,080,000
5 بیندر ۰۲۵ 1,300,000 2,860,000

 بهترین نوع آسفالت برای محوطه سازی توپکا 019 میباشد.

فاکتور رسمی، مالیات بر ارزش افزوده و بیمه

 برای اشخاص حقوقی در صورت درخواست کارفرما به ارائه فاکتور رسمی و ثبت در سامانه مودیان با شناسه خدمات آسفالت کاری، مبلغ ۹ % به مبالغ فوق به عنوان مالیات بر ارزش افزوده اضافه میشود. به خدمات آسفالت کاری حق بیمه نیز به عنوان کسورات قانونی تعلق میگیرد.

 در صورت عدم تمایل کارفرما به دریافت فاکتور رسمی، کسورات مالیات بر ارزش افزوده و بیمه لحاظ نخواهد شد.

هزینه آسفالت کاری

اجرای مکانیزه و دستی

 پخش آسفالت به دو روش دستی و مکانیزه صورت میپذیرد. در پخش دستی نیروی انسانی شامل استادکار ماله کش، استادکار غلطک زن و چند نفر کارگر ساده مورد نیاز است. در اجرای ماشینی یا مکانیزه از ماشین آلات پخش آسفالت استفاده میگردد که شامل فینیشر (دستگاه پخش آسفالت)، غلطک فلزی و غلطک لاستیکی است. اجرای آسفالت به صورت مکانیزه برای متراژهای بالا و محیطهای باز کاربرد دارد. برای متراژهای بالا که دستگاه فینیشر قدرت مانور نداشته باشد بالطبع اجرای دستی جایگزین میگردد.

 شرکت آسا عملیات آسفالت کاری را به صورت مکانیزه توسط به روزترین ماشین آلات زیرسازی و پخش آسفالت اجرا میکند. اجرای آسفالت به صورت دستی نیز توسط اکیپ مجرب آسفالت کاری با رعایت استانداردهای پخش آسفالت صورت میگیرد. همچنین زیرسازی، تسطیح و شیب بندی مناسب قبل از اجرای آسفالت توسط این شرکت به بهترین شکل اجرا میشود.

مواد اولیه با کیفیت

 استفاده از مواد اولیه با کیفیت و استاندارد برای یک پروژه راه سازی و محوطه سازی امری ضروری است که بایستی رعایت شود. برای قیرپاشی سطح قبل از پخش آسفالت بایستی از قیر MC یا امولسیون مرغوب استفاده گردد. همچنین انتخاب آسفالت مرغوب با درصد قیر مناسب برای یک پروژه موفق حائز اهمیت است. برای سطوح مختلف نیز استفاده از آسفالت با دانه بندی مناسب امری ضروری است.

 شرکت آسا پروژه های مختلف محوطه سازی و راه سازی را با استفاده از بهترین متریال های مورد نیاز آسفالت کاری انجام میدهد. این شرکت با سالها تجربه در عرصه آسفالت کاری تمامی پروژه های محوله را به شکل مطلوب انجام میدهد. داشتن نیروهای متخصص و زبده و همچنین تجهیزات پیشرفته کمک شایانی در عملکرد مطلوب این شرکت داشته است.

آسفالت کاری

آسفالت کاری با مصالح

 شرکت آسا در پروژه های محوله، فرایند تهیه، حمل مصالح و اجرا به صورت یکجا بر عهده میگیرد. آنچه برای ما اهمیت بالایی دارد، اجرای استاندارد و بی عیب و نقص آسفالت با حس مسئولیت و ضمانت آن است. این شرکت سعی دارد پروژه های محوله را به بهترین شکل ممکن، در مدت زمان مشخص شده اجرا نموده و رضایت کارفرما را جلب نماید. امیدواریم با داشتن سالها تجربه در عرصه محوطه سازی، بتوانیم خدمات ارزنده ای به مشتریان خود ارائه دهیم.

آسفالت کاری 

نگهداری از آسفالت

 پس از اتمام عملیات آسفالت کاری بهتر است بر روی آن پودر سنگ و سیمان سیاه پخش شود. این امر باعث پر شدن خلل و فرج آسفالت و کاهش اصطکاک بین لاستیک ماشینها و سطح آسفالت میشود. لذا تماس لاستیک با آسفالت گرم آسیبی به آن نمیزند. تردد بر روی آسفالت زمانی مجاز خواهد بود که درجه حرارت آسفالت از 40 درجه سانتیگراد کمتر بوده و یا حداقل 3 ساعت از اتمام پخش آسفالت گذشته باشد. همچنین از ریختن گازوئیل و مشتقات نفتی بر روی آسفالت جدا خودداری فرمایید.

 هزینه آسفالت کاری متاسفانه در شرایط فعلی بسیار بالاست و مراقبت از آن ضروری است.

 در پایان

 آرزو میکنیم هرگاه مشتریان عزیز دنبال کالا و خدمات با کیفیت و قیمت مناسب و همچنین شرایط پرداخت مناسب باشند سریعا به آن دست یابند و تلاش میکنیم این امر را محقق سازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر و راهنمایی های مفید با ما تماس بگیرید، کارشناسان ما در اسرع وقت در محل حضور مییابند و هزینه آسفالت کاری پروژه تان را در اختیارتان قرار میدهند.

 بازدید از محل، کارشناسی، مشاوره، برآورد هزینه و ارائه پیش فاکتور در استانهای تهران و کرج رایگان میباشد.

سپاس از همراهی تان…

 موارد مرتبط: هزینه جدول گذاری

اینجا کلیک کنید.
1
تماس از طریق واتساپ
به آسا خوش آمدید.
جهت استعلام قیمت؛ دریافت پیش فاکتور و مشاوره رایگان